Konserwacja rolet zewnętrznych

Konserwacja rolet zewnętrznych

Materiały użyte do budowy oraz konstrukcja rolety zapewniają jej odporność na warunki atmosferyczne i dużą niezawodność.

Warunkiem niezawodnej i długiej pracy rolety jest jej prawidłowa obsługa i konserwacja.

Wszystkie części składowe rolety przeznaczone są do pracy w temperaturze – 30 °C ÷ + 65 °C

 

Konserwacja rolety.

 1. Konserwacja widocznych (dostępnych) elementów rolety polega przede wszystkim na utrzymaniu ich w czystości, co zdecydowanie przedłuża ich żywotność. Prace te wykonuje użytkownik we własnym zakresie.
 2. Podstawowe czynności obejmujące konserwację rolety to:
 3. Okresowe czyszczenie kurtyny oraz innych widocznych, dostępnych elementów rolety (kurz i drobiny piasku przylegające do powierzchni rolety, a zwłaszcza kurtyny powodują szybsze zużycie warstwy lakieru). Czyszczenie wewnętrznych powierzchni kurtyny na oknach nie otwieranych oraz zewnętrznych części kurtyny w roletach zamontowanych na dużych wysokościach można wykonywać tylko po otwarciu rolety (klapy rewizyjnej) i wyciągnięciu kurtyny na zewnątrz. Usługi takie wykonuje się odpłatnie.
 4. Czyszczenie i smarowanie uszczelek w prowadnicach i listwie końcowej środkami konserwującymi gumę, zabezpieczającymi przed utlenianiem i przymarzaniem, nadającymi elastyczność zwłaszcza w okresie zimowym.
 5. Okresowe czyszczenie paska lub linki obsługi ręcznej oraz obudowy zwijacza w miarę ich zabrudzenia.
 6. W zależności od materiału z jakiego wykonany jest element rolety, do jego konserwacji stosować można tylko niżej wymienione środki:
 7. Lakierowane elementy stalowe i aluminiowe oraz z tworzyw sztucznych – woda z dodatkiem rozpuszczalnego środka myjącego (płyn do naczyń, płyn do mycia okien, itp.), miękka szmatka.
 8. Elementy gumowe – ogólnie dostępne środki do konserwacji gumy stosowane np. w samochodach do konserwacji opon, uszczelek drzwiowych, itp.
 9. Paski i linki obsługi ręcznej z włókien poliestrowych – woda z detergentem (np. proszek do prania), szmatka. Przy mocnym zabrudzeniu pasek można delikatnie pocierać szczoteczką do rąk.
 10. Elementy i powierzchnie z tworzyw sztucznych po umyciu zaleca się przetrzeć miękką szmatką nasączoną środkiem antystatycznym (np. Pronto) redukującym elektrostatyczne przyciąganie kurzu.
 11. Niedopuszczalne jest stosowanie do konserwacji środków czyszczących rysujących powierzchnie (proszki, twarde szczotki, skrobaczki, itp.) oraz żrących , opartych na różnego rodzaju kwasach i rozpuszczalnikach.
 12. Do czynności związanych z bieżącą obsługą rolet, wykonywaną przez użytkownika, należy obsługa urządzeń sterujących roletami z napędem elektrycznym opisana w instrukcji danego urządzenia, a w szczególności zmiana czasu z zimowego na letni i odwrotnie, zmiana zaprogramowanych parametrów, wymiana baterii.